Kontakt

Kullerstenens förskola
Kullerstensvägen 6
75260 UPPSALA

Avdelningarnas direktnummer 
Smaragden 018-727 56 45
Safiren 018-727 56 40
Rubinen 018-727 56 29
Diamanten 018-727 56 58
Bärnstenen 018-727 56 26

Rektor
Eva Forssell 018-727 79 77