Kontakt

Kullerstenens förskola
Kullerstensvägen 6
75260 UPPSALA

Avdelningarnas direktnummer 
Smaragden 018-727 56 45
Kristallen 018-727 56 59
Safiren 018-727 56 40
Rubinen 018-727 56 29
Diamanten 018-727 56 58
Bärnstenen 018-727 56 26

Biträdande förskolechef

Eva Forssell 018-727 79 77