Om förskolan

Kullerstenens förskola ligger i det naturnära bostadsområdet Stenhagen. Förskolan är placerad i samma lokaler som Östra Stenhagenskolan.

I anslutning till byggnaden har vi en egen utegård som inbjuder till lek och samvaro. I omgivningarna finns också andra goda lekmöjligheter då vi ibland även använder skolans klätterställningar, gungor, fotbollsplan (konstgräs och grus) samt på vintern en isbana.
Här finns också ett bibliotek som vi besöker regelbundet. Endast ett par hundra meter från förskolan finns omfattande strövområden bestående av såväl ängsmark och stora skogsområden vilka vi ofta besöker tillsammans med barnen.

Förskolan består av två avdelningar som heter Rubinen och Safiren.

Förskolans öppettider är mellan kl.06:30-17:30.

 

Uppdaterad: