Om förskolan

Kullerstenens förskola ligger i det naturnära bostadsområdet Stenhagen, ca 5 km sydväst från Uppsala Centrum. Ett område som expanderat mycket då många bostäder byggts senare tid. Förskolan är placerad i samma lokaler som Östra Stenhagenskolan.

Verksamheten startade upp år 2013. Lokalerna är nyrustade, fräscha och särskilt anpassade för förskoleverksamhet. I anslutning till byggnaden har vi en egen utegård som inbjuder till lek och samvaro. I omgivningarna finns också andra goda lekmöjligheter då vi ibland även använder skolans klätterställningar, gungor, fotbollsplan (konstgräs och grus) samt på vintern en isbana. Här finns också ett bibliotek som vi besöker regelbundet. Endast ett par hundra meter från förskolan finns omfattande strövområden bestående av såväl ängsmark och stora skogsområden vilka vi ofta besöker tillsammans med barnen.

Förskolan består för närvarande av fem avdelningar.
Avdelning Diamanten och Kristallen riktar sig till de yngsta barnen mellan 1-3 år. Avdelning Rubinen och Safiren är så kallade syskonavdelningar och har barn mellan 2,5-5 år. Förskolans 5-6 åringar har sin verksamhet på avdelning Smaragden.

Förskolans öppettider är mellan kl.06:30-17:30.

 

16 mars 2018