Verksamhet och pedagogik

På Kullerstenens förskola vill vi erbjuda en miljö som är trygg, lärande och rolig för alla barn.

Vi ser det som en av våra primära uppgifter att göra varje unikt barn delaktigt i den större gruppen. Alla har här ett likavärde och skall bemötas respektfullt.
Vi utgår alltid från förskolans läroplan i vår planering. Utifrån den erbjuder vi arbete i projekt för att arbeta med olika ämnen.

För att erbjuda barnen en stimulerande miljö med goda förutsättningar där utforskande i mindre grupp är en viktig del i lärandet jobbar vi under stora delar av dagen i lärgrupper. Vi uppmuntrar barnens vetgirighet och deras egna initiativ tas tillvara. Metoderna är många. Det ska vara roligt att lära sig och vi låter barnen använda sig av en mängd uttryck i verksamheten, lärmiljön ger oss möjlighet att på ett lekfullt sätt undersöka och upptäcka tillsammans med barnen
Förskolan har utifrån lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkning av barn, utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik