Rubinen

På avdelning Rubinen får barn i åldrarna 2-4 år.

Vi har fått statsbidrag läsåret 18/19 vilket innebär att barnen kommer att vara indelade i mindre grupper under en stor del av dagen.

Vi arbetar i projektform två - tre dagar i veckan. Vår verksamhet bedrivs både inne och ute och vi går till skogen en gång per vecka.

Uppdaterad: