Safiren

På avdelning Safiren går barn i åldrarna 1-3 år.

Vi arbetar två förmiddagar i veckan med projekt i mindre grupper. Vi går på utflykt en gång i veckan samt har verksamhet ute på gården minst en gång per dag.

Uppdaterad: