Barnråd

På Kullerstenens barnråd uppmuntras alla barn att tycka till om en specifik fråga. Representanter från varje avdelning träffas sedan i ett möte för att delge varandra barnens olika tankar Barnrådet består av tre representanter från förskolans avdelningar, samt pedagoger som finns med som stöd.

Innan mötet får alla barn en aktuell fråga att fundera kring.Pedagogerna skriver ned barnens tankar och idéer. De yngre barnen får uttrycka sig med hjälp av bilder eller föremål, samt genom pedagogernas observationer av vad de yngre barnen är intresserade av. Alla barns svar ”dokumenteras” på en vägg i det stora rummet.

Dokumentation.

  • På barnrådet presenteras allas önskemål avdelningsvis och ett protokoll skrivs.
  • De olika idéerna bearbetas och pedagogerna tar fram förslag på åtgärder för att i möjligaste mån tillgodose barnens önskemål.
  • Vi dokumenterar resultatet med hjälp av foton och konkreta föremål och kopplar sedan detta till barnen: ” kommer du ihåg vad du sa eller ville göra ”
Uppdaterad: