Diamanten

På avdelning Diamanten går barn i åldrarna 1-3 år. 

Vi har fått statsbidrag läsåret 18/19 vilket innebär att barnen kommer att vara indelade i två grupper under en stor del av dagen.

Trygghet och trivsel är viktigt, det ska vara rolikgt att komma till förskolan!

Barnen intresse, nyfikenhet och utforskarglädje är utgångspunkt i verksamheten. Under läsåret kommer vi att arbeta med ett materialprojekt. Barnen får undersöka och lära känna olika material. "Bli vän med" och bekanta sig med materialet. Hur fungerar materialet? Vad kan man göra med just detta material? Vad händer? Hur känns det? Pedagogerna reflekterar kring hur barnen samspelar med materialet och varandra. Pedagogerna har fokus på barnens processer. Vi dokumenterar med bland annat I-pad (bild, film och text).

Pedagogerna arbetar nära barnen och finns med på "golvet" för att kunna utforska tillsammans med barnen samt stötta och bekräfta varje barn.

Uppdaterad: