Smaragden

På avdelning Smaragden går de barn som fyller 6 år och ska börja skolan kommande höst.

Vi arbetar tre förmiddagar i veckan med projekt i mindre grupper. Vi går på utflykt en gång i veckan samt har verksamhet ute på gården minst en gång per dag.

16 mars 2018